"Cari açığın formülü yerli ve milli enerjide saklı"

Mimsan Grup’un CEO’su Hacı Ahmet İlhan, dövizdeki yükselişle gündeme gelen cari açığı kapatacak formülün yerli ve milli enerjide saklı olduğunu belirtti.

Daha iyi mobil deneyim için tıklayınız

Mimsan Grup CEO’su Hacı Ahmet İlhan, 37.2 milyar dolarlık enerji faturasının cari açığın ana kalemi olduğunu belirterek, "Yerli ve milli teknoloji ile atıklardan enerji üreterek Türk ekonomisini cari açıktan kurtarmaya hazırız. Kendi enerjisini kullanan bir ülkeye hiç kimse operasyon yapamaz." dedi.

Şehir ve tarım atıklarından enerji elde eden santraller tasarlayıp kurmasıyla tanınan Mimsan Grup’un CEO’su Hacı Ahmet İlhan, dövizdeki yükselişle gündeme gelen cari açığı kapatacak formülün yerli ve milli enerjide saklı olduğunu belirtti. Şirketlerin ve vatandaşların, Türkiye’ye yönelik ekonomik saldırı karşısında devletinin yanında olduğunu vurgulayan İlhan, yaşanılanların yerli ve milli enerjinin kritik önemini ortaya koyduğuna ifade etti.
Cari açığı oluşturan temel sebebin enerji, enerji teknolojisi ve hammaddesi ithalatı olduğuna dikkat çeken Hacı Ahmet İlhan, “Dış kaynaklı finansal müdahalelerin engellenmesi için sorumluluk almaya hazırız. Yerli ve milli bir kaynak olan biyokütle enerjisi, cari açık sorunun azaltılmasına ciddi katkılar yapabilir” dedi.

Atıklardan yılda 5 milyar dolar gelir

İlhan, şunları söyledi: “Ülkemizde yılda 200 milyon ton atık ortaya çıktığı tahmin ediliyor. Bu rakamın tamamının enerji olarak değerlendirilmesi durumunda üretilecek elektriğin yılda 100 milyar kWh’ye ulaşacağı hesaplanıyor. Bu da Türkiye’nin toplam yıllık elektrik tüketiminin üçte birine tekabül ediyor. Orta vadede bu atığın yaklaşık yarısının değerlendirmeye alınabileceğini düşünsek bile, atıktan yılda 5 milyar dolarlık katma değer elde etmenin mümkün olabileceğini görebiliyoruz.”

Ekipman geliştirmenin önemi

Türkiye’nin enerji kaynağının yanı sıra enerji teknolojileri ile ürün ve ekipman ithalatına da ciddi kaynak ayırdığına işaret eden Hacı Ahmet İlhan şöyle devam etti:
“Türkiye sadece kullandığı enerjiyi ithal etmekle kalmıyor. İthal ettiği enerji kaynağını yakacağı kazanlar ve türbinler ile yine bu kaynaklarla çalışan makine ve ekipmanları da büyük oranda ithal ediyor. Mimsan Grup olarak bu alanda Ar-Ge çalışmalarıyla yerli tasarım ve teknoloji de geliştirdik, geliştiriyoruz. Atık bertarafı ve enerji üretimi konusundaki çözümlerimizle ülkemizin hem enerji kaynakları, hem ekipmanlar konusundaki dışa bağımlılığını azaltıyoruz. Bu sayede ülkenin atık ve çöp bertarafı meselesine de kolaylık sunuyoruz.”

“Biyokütlede teknolojik birikimimiz var”

Atık ve çöp yakmaya dayalı enerji çözümlerinde Türkiye'nin toplam kurulu gücü 50 MW düzeyinde bulunuyor. Yakma dışındaki biyokütle tesisleri de değerlendirmeye katıldığında bu rakam 500 MW'ye yaklaşıyor. Mimsan CEO'su Hacı Ahmet İlhan, Türkiye'nin kapasitesinin bunun en az 10 katı olduğunu belirtti. Ahmet İlhan, biyokütle yakma sistemleri konusunda ülkemizde yeterli teknolojik birikimin mevcut olduğunu belirterek, “Mimsan Grup olarak 15 yıldır, konunun teknolojik tarafını ilmek ilmek dokumaktayız." dedi.

Şirket Haberleri