Şirketlerin kâr payı avansı dağıtımına düzenleme

Ticaret Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle, şirketlerde artık imtiyazlı ortaklar da imtiyazları oranında kâr payı avansı alabilecek.

Daha iyi mobil deneyim için tıklayınız

Ticaret Bakanlığının Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle şirketlerin kâr payı dağıtımına ilişkin düzenleme yapıldı.

Buna göre, dağıtılacak kâr payı avansı, varsa geçmiş yıllar zararlarının tamamının, vergi, fon ve mali karşılıkların, kanunlara ve sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek akçelerin, varsa intifa senedi sahipleri ile sözleşmede ortaklar dışında kâra katılması öngörülen diğer kimseler için ayrılacak tutarların, oluşan ara dönem kârından indirilmesiyle hesaplanacak.

Kâr payı avansı, sözleşmede aksine bir hüküm yoksa, dağıtım tarihleri itibarıyla ortağın sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olacak şekilde ödenecek.

Bu avans, kârdan imtiyazlı paylara imtiyaz dikkate alınarak verilecek. İntifa senedi sahiplerine, ortaklıkları nedeniyle dağıtılacak kâr payı avansı hariç olmak üzere yönetim organı üyelerine ve sözleşmede ortaklar dışında kâra katılması öngörülen diğer kimselere kâr payı avansı ödenmeyecek.

Ekonomi Haberleri